«Enmannsstien» - Elin Melberg - «Tankeplass» -
Apelsvoll, et av pilegrimsledens naturlige stoppesteder

01_Apelsvoll11
02_Apelsvoll03
05_Apelsvoll25
07_Apelsvoll21
03_Apelsvoll09
08_Apelsvoll23
06_Apelsvoll12
09_Apelsvoll01
10

Foto: Siri Leira

© Elin Melberg / BONO


● BYGGHERRE

Innlandet fylkeskommune og Østre Toten kommune

● PLASSERING

400 meter ovafor NIBIO Landskapsovervåkning på Apelsvoll, Nylinna 226, 2849 Kapp, Østre Toten

● KUNSTKONSULENT

Eivind Slettemeås

OM VERKET


«Enmannsstien» (2020)


Kunstverket Enmannstien, en 15 meter lang opphøyd linje i landskapet på et av pilegrimsledens naturlige stoppesteder, ved NIBIO Landskapsovervåkning. Den avslutter med en enkel trapp ned til bakken igjen. 
Støpte betong moduler, sideplater av akrylspeil med håndtegnede piksler i akryltusj.


Utgangspunktet for verket:

Det å vandre, å gå inn i selg selv, 
at man må møte seg selv. 


Konsept

Den reflekterer over det å vandre alene, men også i fellesskap, ensomhet og tilhørighet og gjenspeiler - som i mosaikk - verden på en litt annerledes måte.


Enmannstien løfter frem vandringen som en refleksjonsprosess. Inspirert av fargene og formene i det bølgende kulturlandskapet og himmelvelvingen.

Tankeplass er støttet av sparebankstiftelsen dnb.

I samarbeid med grunneier, NIBIO Apelsvoll, er kunstnerne også ansvarlige for tilsåing av nyutviklet, stedegen blomstereng i området rundt skulpturen.

Prosjektet er del av Tankeplass - kunstverk langs Pilegrimsleden i Innlandet. Tankeplass er støttet av @sparebankstiftelsendnb

● LANDSKAPSARKITEKT

Martina Andersson (f.1983) og Elin Viléus Henricson (f.1982)

● KUNSTNER

Elin Melberg (f.1976) 


Bor og arbeider i Stavanger. Verkene hennes er innkjøpt av blant annet Stavanger kunstmuseum, Stavanger Universitetssykehus, KORO, Stavanger kommune, Oslo kommune, Bazil Alkazzi Foundation og Statoil kunstsamling. Hun har også flere offentlige oppdrag bak seg nasjonalt. Elin drev det kunstnerstyrte visningsrommet Prosjektrom Normanns i Stavanger sammen med Margrethe Aanestad (2013-20), og er medgrunnlegger av det kreative arbeidsfellesskapet Elefant hvor hun har sitt atelier. Melberg sitter i Arrangørutvalget for Visuell kunst i Norsk kulturråd.


SE FLER
Tankeplass prosjekter