«Hovudet, klokkeporten og Falkesteinen» - Ånond Versto - «Tankeplass» - Høgkleiva, et av pilegrimsledens naturlige stoppesteder 

01
02
03
04
05
06
08
07

Foto: Siri Leira

● BYGGHERRE

Innlandet fylkeskommune og Ringebu kommune

● PLASSERING

Høgkleiva ligger langs Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke, ca. 3 km sør for Ringebu sentrum

● KUNSTKONSULENT

Eivind Slettemeås

OM VERKET

«Hovudet, klokkeporten og Falkesteinen» (2020)


Falkesteinen og Hovudet er hugget av ein fossilrik kalkstein frå Porsgrunn. Klokkeporten er laga av larvikitt, med klokker av bronse.


En tredelt skulpturell fortelling knyttet til sagn fra området rundt Høgkleiva, som utnytter den dramatiske overgangen mellom tett granskog og vidåpen utsikt nedover dalen. Dette blei ein dramaturgi som er med på å byggje opp ei skulpturell metaforisk fortelling som på hvert sin måte representerer ulike sider av pilegrimens reise.


«Hovudet» er knyttet til henretterstedet i nærheten;
«Klokkeporten» til sagnet om Søsterklokkene;
«Falkesteinen» er vandrefalken – falco peregrinus. 


Hovedkriterie:
Høgkleiva er en plass som fra før var metta med kulturhistorie og visuelt slående natur. Utfordringen var å skape selvstendige verk som kunne omfamne stedets kvaliteter, og som samtidig var åpne for frie assosiasjoner.

Prosjektet er del av Tankeplass - kunstverk langs Pilegrimsleden i Innlandet. Tankeplass er støttet av sparebankstiftelsen DNB

© Ånond Versto / BONO


KUNSTNER

Ånond Versto (f. 1984)

 

Bur og arbeider i Flatdal, Telemark.

 

Versto har ein mangslungen praksis i ulike material og format. Han arbeider med å omsetje undring i omsorgsfullt utforma objekter framstilte ved nitid handverk. Arbeidet spenner frå monumentale skulpturar i stein, metall, tre og plast til detaljerte tekniske instrument og skulpturelle maskiner.

 

Versto er utdanna ved kunsthøgskulane i Oslo og Bergen.


SE FLER
Tankeplass prosjekter

HVA SIER KUNSTNEREN?

HVA SIER EKSPERTEN?

HVA SIER GRUNNEIER
HVA SIER RINGEBU KOMMUNE?

HVA SIER FOLKET?

Foto: Privat

Foto: Johnny Vaet Nordskog

Foto: GD

Foto: Siri Leira

Ånond Versto
Kunstner

Eivind Slettemeås
Kunstkonsulent

 • Å montere såpass tunge kunstverk på ein såpass utilgjengeleg plass utan å gjera forstyrrande og kostbare inngrep i naturen var vrient. Betong til fundament måtte blandast på plassen og mykje av arbeidet med å plassere og justere skulpturane måtte skje med kløkt og varsemd. 

 • Det var ei utfordring å skape sjølvstendige verk som kunne omfamne stadens kvalitetar, og som samstundes er opne for frie assosiasjonar.

 • Eg valde av økonomiske årsakar å ta størstedelen av ansvaret for både produksjon og montering sjølv, og ved å gjera det har eg kunna styre prosessen heile vegen, og oppnådd det eg ville med verka.

 

 • Eg ville fram til eit uttrykk som opnar tankane for veldig lange tidslinjer, både fram og attende i tid. Eg valde varige materialar som under tidas tann kan føye seg inn i landskapet. 

Om tankeplass prosjektet:

 • Pilegrimsleden har en historisk og kulturelt viktig symbolfunksjon, og trekker hvert år mange vandrere fra hele Europa i tillegg til stadig flere norske pilegrimer. Hva betyr åndelighet i dag på det private plan, og hvilken betydning har pilegrimsvandring som et ikke-kirkelig men personlig rituale, er viktige grunntema for kunstprosjektet.

 • Å jobbe med kunstprosjekter parallelt i fem kommuner, fra Gran i sør til Ringebu i nord, var organisatorisk utfordrende og lærerikt. Fellestrekk og særegenheter i valg av sted og kunstverk var en grunntanke. Pga. den solide forankringen i Oppland fylkeskommune og kommunenes motivasjon til samarbeid og utveksling, ble det en smidig og konstruktiv prosess.

 • Kunstnerne måtte forholde seg til steder i landskap hvor det ikke var laget noen ferdige løsninger på forhånd, og improviserte seg for en stor del frem til løsninger for å ferdigstille kunstverket. Dette var krevende men de møtte også stor hjelp og velvilje fra grunneiere, frivillige, nysgjerrige og hjelpsomme forbipasserende, men ikke minst med sterke støttespillere i kommunene.

 • Tankeplass fremstod som mange andre kunstprosjekt i offentlige rom som lagarbeid, flaks, endel motgang og smittsom optimisme fra kunstnerne.


Hans Christian Elstad

Grunneier og 
tidligere landbrukssjef i nabokommune Sør Fron

 • Det har vært en ryddig kommunikasjon mellom kommunen, Ringebu Rotary og meg som grunneier i forhold til dette prosjektet. Vi har signert en leieavtale over 30 år som ser ut til å fungere fint. Ringebu Rotary har med kommunen en avtale om skjøtsel av leden og har også deltatt i prosjektet «Tankeplass» i forhold til området rundt Tankeplass. Dette ser ut til å fungere fint.

Foto: Privat

Tarald Wassvik

Turgåer / Kunstner

 • Jeg kjenner kunstneren fra studietiden, så det var naturlig å ta en tur opp her for å se. 


 • Dette var et virkelig flott kunstverk, på et spennende sted, som ellers ville vært litt utilgjengelig for meg. 


 • Det passer godt at det er hugget i stein. Det får meg til å tenke på tiden som har gått her. All historien, og hva vi gjør med naturen. Britt Åse Høysveen 
Kommunaldirektør
Ringebu Kommune

 • Det har vært en nyttig erfaring å få være med i dette samlende prosjektet langs pilegrimsvegen som «Tankeplass» er for Ringebu kommune. Oppland fylkeskommune som inviterte oss med har ledet oss gjennom ulike farvann og hatt en helt nødvendig koordinerende rolle for å lykkes med et slikt fellesprosjekt. Vi valgte å bli med i første gruppe kommuner langs leden og etablerte vår tankeplass med kunsten «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» av Ånond Versto. Verkene er  synlig fra Pilegrimsleden, plassert Høgkleiva i Ringebu med en fantastisk utsikt over Gudbrandsdalen.