Om Kunst i Innlandet

Mange offentlige kunstverk er naturlige og populære navigasjonspunkter. Andre kan være kjent på grunn av sensasjonell oppmerksomhet. Andre verk er anonyme og ukjente for både det nære og perifere publikum. Hva er historien bak kunstverkene vi passerer til daglig? Kunst i Innlandet vil spre kunnskap om og vekke engasjement for offentlige kunstverk i regionen. Prosjektets ambisjon er å tilby direkte og oppsøkende digital formidling av offentlige kunstverk i Innlandet via denne nettsiden og våre kontoer på Facebook og Instagram.


Har du spørsmål om offentlige kunstverk i Innlandet eller tips til hvilke verk vi kan sette under lupen? Send oss gjerne en e-post!

Håndbok for offentlig kunst

Håndboka «Kunst der folk ferdes» er et verktøy for offentlige og private aktører som skal gjennomføre kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom. Enten du jobber innenfor kultur eller eiendom i en kommune, er representant i et kunstutvalg, politiker, kunstkonsulent, arkitekt, entreprenør eller kunstner, kan du finne nyttig informasjon her.


Håndboka skisserer en god prosess, henviser til relevant regelverk og viser eksempler på gjennomførte prosjekter. Håndboka er utarbeidet av Oplandia senter for samtidskunst og Kunstbanken senter for samtidskunst, som er de regionale kompetansesentrene for kunst i offentlige rom i Innlandet. Kontakt oss gjerne allerede i oppstartsfasen, se kontaktinfo i håndboka eller nederst på denne nettsiden.

Kontaktpersoner

Siri Leira


Prosjektkoordinator og leder for OKIOR, Oplandia senter for samtidskunsts rådgivende fagorgan for kunst i offentlige rom. Utdannet billedkunstner med erfaring fra produksjon, formidling og rådgivning i kunstfeltet.

Christel Sverre


Kurator og leder for OK Hedmark, Kunstbanken senter for samtidskunsts rådgivende fagorgan for offentlig kunst. Omfattende og allsidig erfaring som kunstner, kurator og prosjektleder for kunst i offentlige rom.

Linda Convery Løvold


Innholdsprodusent. Billedkunstner og formidler. Utdannet Retail Designer, studerer nå ved Kunstakademiet i Bergen, KMD.

Kontaktskjema

 
 
 
 
Formidlingsprosjektet Kunst i Innlandet har mottatt støtte fra Innlandet fylkeskommune og KORO