«Utsyn/Gläntan» - Ebba Bring - Labo helse- og omsorgssenter

01
02
02
08
03
05
07
05
06
07
09

Foto: Øystein Thorvaldsen / Arkitema / Locomotiv

● PLASSERING

Slettavegen 54, 2850 Lena

● BYGGHERRE

Østre Toten kommune

● KUNSTKONSULENT

Kristin Sæterdal

● ARKITEKT

Arkitema

© Ebba Bring / BONO


OM VERKET


«Utsyn / Gläntan» (2020)


Seremonirom på Labo Helse og omssorgssenter. Integrert glassmosaikk (120x335 cm). Rommet brukes i dag til vielser, bisettelser og allsang.


Kriterier for verket

Det var ønsket en ikke-religiøs / verdinøytral symbolikk.


Konsept

Utgangspunktet for arbeidet er å åpne veggen som et imaginært vindu. 
Lyset som reflekteres på den ujevne overflaten resulterer i at mosaikken endres avhengig av tidspunkt på dagen, bruk av kunstig lys og solens gang.
Landskapet på Lena har en bølgende horisont, en bevegelse som gjentas i mosaikken.

Årstidene, treet og sirkelen er sentrale motiv.

● KUNSTNER

Ebba Bring (f.1958) 


Fra Sverige, bor og arbeider i Oslo.

Ebba Bring arbeider med maleri og ulike materialteknikker. Hun søker etter en frihet i arbeidsprosessen: et rom der uttrykk oppstår gjennom de materialene som brukes, men som ikke forklarer de.

Sentralt i arbeidet står fargen. Den slutter aldri å forundre og fasinere. Fra strålende lys til brun grøt.


Utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi med etterutdanning i fresco og mosaikkteknikker.
Bring underviser i maleri og mosaikk på Einar Granum Kunstfagskole.HVA SIER KUNSTNEREN?

HVA SIER EKSPERTEN?

HVA SIER FOLKET?

Foto: Locomotiv

Ebba Bring
Kunstner

Foto: Anders Elverhøy

Kristin Sæterdal
Kunstkonsulent

Foto: Arkitema

Fra Labo
Ansatte og bryllupsgjest

 • Glassmosaikk er en tidkrevende og omstendelig teknikk. Hver eneste bit skal tilpasses, kuttes og settes inn.

 • Jeg ønsker at lyset skal komme innenfra mosaikken og åpne opp rommet i anledning både glede og sorg.

 • Jeg har tenkt mye rundt det å ta farvel med noen. 

 • Det har vært viktig å kunne se ut på landskapet og få dagslys inn i rommet som gjenspeiler verket, treet som livssyklus, med sommer, høst, vinter og våren når det nye livet kommer.
 • Generellt har det vært mangel på gode rom for minnessamvær knytta til ulike helse-institusjoner.

 • Flerbruksrommet skulle være lyst og positivt.

 • Et romslig totalbudsjett for alle kunstprosjektene på stedet var på 5 000 000. Det ga muligheten til å være tidlig ute med alt, f.eks å bestille film- dokumentasjon av prosess og verk.

 • Hadde kommunen sterkt i ryggen, når bla. avisene skreiv. Liten bygd, mange meninger. En gjennomgående positiv prosess.
 • Veldig rolig og fint. Jeg er der inne ofte å ordner til sermonier og sånn. Ansatt

 • Det passer til alle mulige annledninger fra glede til sorg.
  Noen står å sier ja til hverandre og noen tar avskjed. Ansatt


 • Jeg syns det er veldig fint at etter hvert som jeg ser på  kunstverket, så ser jeg nye detaljer. Bryllypsgjest

 • Allsangen er med stort sett eldre, både fastboende og andre utenifra med dagpass. Ansatt

Bakomfilm - Utsyn/ Gläntan  - Ebba Bring - Østre Toten kommune - produsert av Locomotiv