Kongsvinger ungdomsskole

«Det begynner her» - «Bak naturen» - «En øy i strømmen»
Trine Mauritz og Inge pedersen - Erik Priolt - Liv Anne Lundberg og Kyrre Andresen

Kongsvinger ungdomsskole 

Kunstverkene har som mål å ha et tydelig visuelt uttrykk som elevene kan identifisere seg med, og skape bevisstgjøring rundt omgivelsene. Tre av seks kunstverk ved skolen er presentert

«Det begynner her» - Trine Mauritz & Inge pedersen - Kongsvinger Ungdomskole 

foto_ole-jhonnymyhrvold_fått tilatelse
02
01
kongvinger_kommune_kart

Foto: Privat og Mona Nordøy

© Trine Mauritz, Inge Pedersen / BONO


● BYGGHERRE

Kongsvinger kommune

● PLASSERING

Kongsvinger ungdomsskole, Markensvegen 20, 2212 Kongsvinger

● KUNSTKONSULENT

Ruth Elisiv Ekeland

PROSJEKTLEDER: Alf Mathias Lilleengen

OM VERKET


«Det begynner her» (2020)


«Det begynner her»: 135 m2 plasstøpt terrazzogulv ved skolens hovedinngang. Gulvet danner organiske mønstre som har slektskap til den store skogen utenfor; skogbeltet Taigaen starter ved Kongsvinger og vokser gjennom Sverige, Finland, Russland, videre inn i Alaska og ut til Canadas østkyst. (Lokal produsent: Respo Terrazzo).


Det ble en kjærlighetserklæring til naturen, til den store boreale skogen som strekker seg over hele Nordkalotten og er et av verdens største økosystemer. Tanken var at elevene ved skolen skulle vite at alt var mulig, at det begynner her, en kjærlighetserklæring til livet, mulighetene og naturen.


Den siste store utsmykkingen Inge utførte var i samarbeid med Trine Mauritz

● ARKITEKT

HLM Arkitektur

Inge Pedersen

Trine Mauritz

● KUNSTNERDUO

Inge Pedersen (1961-2019) og Trine Mauritz 

Inge Pedersen født i Alta i 1961.

En teknisk og svært dyktig keramiker. Han utviklet en ekstrudertingsteknikk hvor han med høyt trykk presset leire gjennom ulike sjablonger som han selv utviklet. Han brukte transparente mønsterrapporter som ble satt sammen til store formater.

Inge var en systematiker og systemtenker.

Fagpolitisk var han en viktig stemme.

Han tok på seg flere verv i Norske Kunsthåndverkeres styre.

I over ti år var han konsulent for KORO, Kunst i Offentlig Rom.


Utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo og ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, avdeling for keramikk.
Trine Mauritz født i 1960 i Oslo. Tradisjonelt er det tynne tekstiler som benyttes, men med en egen metode i en krafig ullkvalitet ble det et livslangt forløp. Først i svarte og hvite valører, men de siste årene med farge som startpunkt. I dialog med materialet finner hun et punkt der det responderer og kommuniserer – gir et uttrykk tilbake. Støttet av observasjoner basert på erfaring innhenter jeg stadig ny kunnskap. Ideer og mening vokser parallelt som hånden arbeider


Utdannet i Japan, nærmere bestemt i Arimatsu, Nagoya. brette- og fargeteknikker og Kunsthøgskolen i Bergen med fordypning i Itajime Shibori.

«Bak Naturen» - Erik Priolt - Kongsvinger Ungdomskole 

03 Erik Pirolt Bak Foto Kongsvinger kommune
04
kongvinger_kommune_kart

● PLASSERING

Kongsvinger ungdomsskole, Markensvegen 20, 2212 Kongsvinger

● BYGGHERRE

Kongsvinger kommune

● KUNSTKONSULENT

Ruth Elisiv Ekeland

PROSJEKTLEDER: Alf Mathias Lilleengen

● ARKITEKT

HLM Arkitektur

© Erik Pirolt / BONO 

Foto:  Mona Nordøy

OM VERKET


«Bak Naturen» (2020)

Den store hunden i blankpolert stål er plassert på en høy sokkel ved Glommas bredde. Hunden har løftet hodet og uler mot himmelen og universet. Den blanke overflaten speiler omgivelsene slik at været, årstidene og publikum blir en del av verket.


● KUNSTNER


Erik Priolt (f.1977)


Bor og arbeider i Kristiansand 

Studio G-punkt på Odderøya

Erik Pirolt har fordypet seg i et rikt repituar av materialer, teknikker og medier, og har gått i mange tematiske retninger. Det at kunstnerskapet spriker til så mange rettninger kan vitne til et forsøk på å omfavne skapergleden uten å ha en overordnet strategi.

Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, BA og Kunstakademiet i Oslo, MA.

«En øy i strømmen» - Liv Anne Lundberg & Kyrre Andresen
- Kongsvinger Ungdomskole 

05
06
kongvinger_kommune_kart

Foto:  Mona Nordøy

● PLASSERING

Kongsvinger ungdomsskole, Markensvegen 20, 2212 Kongsvinger

● BYGGHERRE

Kongsvinger kommune

● KUNSTKONSULENT

Ruth Elisiv Ekeland

● ARKITEKT

HLM Arkitektur

© Liv Anne Lundberg,

Kyrre Andersen / BONO 

OM VERKET


«En øy i strømmen» (2020)
Skulpturens langstrakte form understreker retninger og bevegelsesmønstre, både til og fra hovedinngangen i bygget og i forhold til Glomma som renner forbi og former landskapet. Skulpturens overside er formet med flater til å sitte på i ulike størrelser, vinkler og nivåer, og lager plass til at en eller flere personer kan sitte sammen.


● KUNSTNER DUO

Liv Anne Lundberg 
& Kyrre Andresen

Gjennom over 25 års samarbeid har vi gjort erfaring med større og mindre stedsspesifikke kunst- og utsmykkingsprosjekter, på land og på skip. Prosjektene er utviklet i dialog og samarbeid med oppdragsgivere og brukergrupper, i forhold tilstedets kriterier og prosjektets konsept,og innenfor økonomiske rammer.Vi har erfaring med å utvikle,beholde og gjennomføre en ide gjennom kompliserte og krevende prosesser. Samarbeid med bl.a. flere skipsverft i Europa har gitt oss erfaring med høye tekniske krav, strenge sikkerhetskrav og presise tidsplaner. Vi er vant med totalleveranser og krevende montering. I våre utsmykninger har vi benyttet en rekke forskjellige materialer og teknikker. Vi opplever tekniske utfordringer som inspirerende, og tilegner oss ny kunnskap etter det enkelte prosjekts karakter. Naturlig og kunstig lys, samt forskjellige materialers evne til å tolke lys, har vært viktige virkemidler i våre utsmykninger.


Utdanning:
Liv Anne: Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole Oslo, Inst.for Klær og kostymer 1979 - 83 Statens lærerhøgskole i forming, 1-årig faglærer m/hovedvekt på tegning/bildelære 1984-85
Kyrre: Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole Oslo, Inst.for Metall 1978 - 83, Diplom 1983