«Wall of Sorrow / Wall of Joy» - Hilde Aagaard - Lillehammer

01_DSC7008
02_DSC7012
03_DSC7028
04_DSC7032
05_DSC7036
06_DSC7044
07_DSC7046
08DSC_2278 EDITED
09_DSC_2282 EDITED
10_Lillehammer_kart

Foto sommer 2010: Marit Anna Evanger/ Vinter 2015: Robin Dance / Sommer 2022: Øystein Thorvaldsen

● BYGGHERRE

Lillehammer kommune

● PLASSERING

Strandpromenaden, et regulert friareal i nærheten av Strandtorget langsmed Mjøsa i Lillehammer.
Skulpturen er lett å få øye på fra Vingnesbrua.

● KUNSTKONSULENT

Ingen

OM VERKET

«Wall of Sorrow / Wall of Joy» (2010, remontert 2022)
Av Hilde Aagaard


..sette seg ned, slappe av, tenke, prate, krangle, sørge eller kjærtegne.

Skulpturen former en åpen kube og menneskelig ståhøyde. Plasseringen av skulpturen er gjort med hovedvekt på den forbigående turgåer som følger strandpromenaden; der skulpturen stadig endrer form etter turgåeren sitt blikk og bevegelse langs stien.
Veggene er ikke massive og ugjennomskuelige, menåpne rammer som omslutter landskapet heller enn å skjære seg gjennom det.
Verket består av to identiske vegger 270 x 270 x 40cm, 2,7meter fra hverandre. Stålplater, sveiset og lakkert.

Rødfargen står i kontrast til naturens grønne og blå,og skaper et fokuspunkt for publikum.

Det performative aspektet som alltid er til stede i Aagaards arbeider, finnes også her.Strukturene fungerer også som benker, noe som kan minne om den tidligere serien «Situations», hvor kunstneren innlemmet publikums deltagelse/ - performance i verket, og hvor tanken om stedet og handlingen å sette seg spilte en sentral rolle. De forbipasserende dras instinktivt mot «veggene» - for å sette seg ned, slappe av, tenke, prate, krangle, sørge eller kjærtegne.Aagaard bruker de merkbare skiftene i de fysiske bevegelsene til å fremvise hvordan de uhåndgripelige følelsene fluktuerer, og hvordan begge deler forholder seg til naturens flyt.

Sitater av kustkritiker Andrea Gilbert fra teksten; “Å gjøre det immaterielle materielt (2010)”

● ARKITEKT

Selskap eller navn

©Hilde Aagaard BONO / 2022