«Hele Bildet» - Beret Aksnes og Vegard Moen - Bibliotek

01
02
03
04_DSC1832
05
06_Hele bildet juli 2020  kopi Foto Marianne Tjønn
07_DSC1872
08_20171219 - grunlag for kunst konkurranse
Nord Odal kommune-01

FOTO: Marianne Tjønn / Øystein Thorvaldsen

● PLASSERING

Sentrumsvegen 22,
2120 Nord-Odal

● KUNSTKONSULENT

Marianne Tjønn

OM VERKET


«Hele Bildet» (2020)
AV Beret Aksnes (f.1952) og Vegard Moen (f.1967)


Bibliotek i Nord-Odal.Tømmermerket er av stål. Kunstverket består av to deler. Den ene henger over skranken og er et tømmermerke som kunstnerne har laget spesielt til biblioteket.


Formen på tømmermerket er bibliotekbyggets arkitektoniske grunnform. I merket har kunstnerne stanset ut 5097 sirkler. De 5097 utstansede stålsirklene utgjør andre del av kunstverket og er montert på veggen over heisinngangen. Tallet 5097 representerer antall innbyggere i kommunen i 2017.

I skogkommunen Nord-Odal har tømmermerking en lang tradisjon. Før i tida ble tømmeret merka med ei øks, med et symbol eller en logo, som var spesiell for hver gård. Merking av tømmeret var viktig fordi tømmerstokker fra flere gårder ble blandet sammen når de ble fløtet i vassdragene om våren. Når stokkene kom frem til endestasjonen ble de sortert, talt opp og solgt. Gårdenes merker var da helt avgjørende for å gi hver gård riktig oppgjør for tømmeret.

● BYGGHERRE

Nord-Odal kommune

● ARKITEKT

Helen & Hard

● KUNSTNERE:

Beret Aksnes (f.1952) og Vegard Moen (f.1967)

©Beret Aksnes / BONO 2022

©Vegard Moen / BONO 2022