Elin Drougge - Rundkjøring i Ånestadkrysset - Riksvei 3 og riksvei 25 - Myklegard

01_109127453_10157158697477161_8399986221396086816_o
02_DSC2155
03_DSC2161
04_DSC2127
06_DSC2126
07_DSC2143
08_DSC2158
09_DSC2124
Story_DSC2117

● LANDSKAPSARKITEKT

Silje Amundsen, Statens vegvesen

© Elin Drougge / BONO


● BYGGHERRE

Statens vegvesen

● PLASSERING

Rundkjøringen i Ånestadkrysset, riksveg 3 og riksvei 25 ved Myklegard, Løten kommune


● KUNSTKONSULENT

Knut Wold

OM VERKET

Rundkjøring i Ånestadkrysset (2020)


Silhuettene er laget i rustfritt stål og er montert i en ring av rusttregt stål, Cor-Ten. Silhuettene er montert fra tre til fem meter over bakken og er lyssatte.


Hensikten med prosjektet og konkurransen var å skape en spennende rundkjøring hvor tematikken var overgangen mellom landbruk og skog . Ved Ånestadkrysset begynner Taigaen, skogbeltet som fortsetter videre østover inn i uendeligheten.


Tolv silhuetter viser kløver, løvetann, rot, kornkråker, bygg, landskap, tistel, bier på blomst, lønneblader, kransmusserong, sommerfugl og en traktor. Sammen med elementer fra trafikkbildet i form av silhuetter som er innfelt i store trafikkskilt. Utsmykningen skulle bli oppfattet fort av bilistene som nødvendigvis ser dette i fart, nært og fjernt.


Foto: Øystein Thorvaldsen

KUNSTNER


Elin Drougge (f.1961)


Bor og arbeider i Asker, Norge.

Elin Drougge arbeider med skulptur og installasjon.
Drougges arbeid tar utgangspunkt i dobbeltheten mellom det konkrete og abstrakte. Skulpturene og installasjonene er satt sammen av materialer med visuell og sanselig egenverdi. Materialene stammer fra både natur og arkitektur og verkene utforsker temaer som knytter sammen kultur og natur.

Elin Drougge er utdannet fra statens håndverk og kunstindustriskole, Kunst akademiet i Oslo og det kongelige kunst akademiet Antwerpen.


Se mer:
HVA SIER KUNSTNEREN?

HVA SIER EKSPERTEN?

HVA SIER STATENS VEGVESEN?

HVA SIER FOLKET?

Elin Drougge
Kunstner

Knut Wold
Kunstkonsulent

Silje Amundsen
Landskapsarkitekt &

juryleder for konkurransen

Ung ansatt på
Myklegard veikro

 • Jeg opplevde dette prosjektet som veldig smertefritt. Årsaken var at jeg hadde svært gode samarbeidspartnere som utførte oppdraget teknisk. Norsk stanseindustri som sto for utarbeidelsen av elementene hadde bred teknisk erfaring og hjalp til med de tekniske problemene som oppsto og hele tiden komme med innspill til løsninger. De hadde en meget god teknisk tegner som også hadde bred erfaring med tekniske løsninger i forhold til hvordan lyset skulle komme inn i elementene, og hvordan de ulike elementene skulle forankres til fundamentene i forhold til skruer, bolter og hull til skruer.  Jeg fikk også hjelp av sivilingeniør Sverre Edvardsson fra Norconsult til å beregne vekt på sirklene i forhold til størrelsen på stengene, slik at stengene kunne tåle vekten av sirklene. Han beregnet også hvor store fundamenteringselementene skulle være.

 • Bright var firmaet som utførte lyssetningen. Bright er et firma som lyssetter mange kulturinstitusjoner som teateret, museum og musikkarenaer. Prosjektet mitt ble utført under den første nedstengningen av Norge. Bright var en av de firmaene som merket dette, siden nesten alle ansatte ble permittert. Samtidig var deres leverandør i Hellas, som skulle levere lyslenkene, også stengt på grunn av Koronaen. Dette opplevdes svært nervepirrende. Dette løste seg takket være to ansatte i Bright som likevel kunne jobbe på tross av Koronaen. Lyset kom dagen før utsmykningen skulle leveres.

 • Rundt Elverum finnes en veldig sjelden og kostbar sopp, kransmusserong, som jeg ønsket å bruke som et av symbolene. Siden den er såpass sjelden var det vanskelig å finne bilder av denne soppen. Jeg var klar over at soppen var svært oppskattet i Japan og klarte å finne bilder av soppen ved å billedsøke soppen på internett dermed og også hvordan navnet på soppen ble utrykt på japansk skriftspråk.

 • Statens Vegvesen som var oppdragsgiver og som er en stor institusjon med mye kompetanse, var til stor hjelp og støtte. Her vil jeg trekke fram Silje Amundsen, som jeg hele tiden kunne henvende meg til når det oppsto problemer. Jeg vil også berømme Statens Vegvesenet for hjelp til monteringen. Før monteringen, var alt på plass i forhold til fundament og fundamentplater. Takket være nøye planlegging ble utsmykningen montert på fem timer takket være to sterke karer fra vegvesenet og en heisekran. Samtidig dirigerte tre karer trafikken under monteringen. • Jeg har jo vært rådgiver for Statens vegvesen og nasjonale turistveger siden 1995, så det er ikke noe nytt i akkurat den rollen.

 • Det er et spennende arbeid.

  Det var en veldig fin og variert jury, som foruten folkene fra vegvesenet også hadde med seg representanter fra kommunen (Løten) og entrepenøren (Skanska).

 • Samarbeidet med kunstneren var også veldig givende.

 • Tidlig utarbeidet vi et premissdokument for utformingen av veganlegget som fikk følge prosjektet i hele dets levetid. Dette dokumentet var viktig for å kunne ivareta helhetsutformingen, hvor det var ønskelig at løsningene i hele veganlegget skulle sikre vakre, stedstilpassede og helhetlige løsninger med god og solid standard.

   

 • Å sikre trafikanten en god reiseopplevelse var et viktig mål i arbeidet. Trafikanten skulle gis en sikker veg med sekvens og rytme i opplevelsen av reisen. Ånestadkrysset skulle utformes og utsmykkes slik at møtet mellom jordbrukslandskapet og Taigaen ble markert. Det skulle understrekes av man kom inn i taigaens spesielle landskapskarakter. Installasjonen(e) skulle kunne ses både vest og øst for ny bru i krysset.

   

 • For å fremheve akkurat dette krysset, og for å oppnå målet om at krysset skulle markere skillet mellom de to landskapstypene (åkerlandskap og barskoglandskap), bestemte vi oss for å sette sammen en jury og anskaffe en kunstner til oppdraget. Elin Drougge vant konkurransen, og sammen jobbet vi for å optimalisere og realisere hennes konsept. Hun ønsket å bruke elementer fra åkerlandskapet i området, samt benytte seg av elementer fra trafikkbildet. Dette synes jeg hun klarte med et spennende og fascinerende konsept som tydelig markerer kryssets særpreg og identitet.

   

 • Samarbeidet gikk bra, både med kunstner og med entreprenør. Alle hadde et genuint ønske om å skape et kryssområde som oppfylte de kravene vi hadde stilt i Premissdokumentet.

  Mange krav som skal ivaretas for kunst i veganlegg, og dette kan være krevende for kunstnere generelt. Så alt i alt, ei fin erfaring, et morsomt samarbeid og et kryssområde som jeg tror vi alle er stolte av.

 • Forstørrelsglassene mener du? Ja jeg har sett de, fine da, Jeg har tenkt over de, de pynter opp, det gjør noe med plassen. 

 • Kjører mye bil selv i området, og synes stedet ser mer ordentlig og populært ut, ikke så øde.