«Eg Gret For Haran Gret / Flåte-Pyramide-Bjelke» - Marianne Hurum - Vågåmo skule

01_Eg gret for haran gret_pyramide-MH
02_Detalj_pyramide-MH
03_Detalj_pyramide_MH
04_Eg gret forharan gret_flåte-Marianne Hurum
05_Eg gret for haran gret-flåte-MH._
06_Detalj_flåte-MH
07_Detalj-flåte_MH
08_Eg gret for haran gret_bjelke-MH
Skjermbilde 2022-02-20 kl. 14.46.09
Marianne hurum

FOTO: Jon Benjamin Tallerås

● PLASSERING

Vågåmo skule, Moavegen 32, 2680 Vågå, Vågå kommune

● BYGGHERRE

Vågå kommune

● KUNSTKONSULENT

Johanne Nordby Wernø og Eli Kongssund


● FINANSIERING

Vågå kommune, med tilskudd fra KORO

© Marianne Hurum / BONO


OM VERKET


«Eg Gret For Haran Gret / Flåte-Pyramide-Bjelke» (2012)

Tredelt skulpturserie utført i furu, svidd og oljet med rå linolje og farget akryl

En skulpturserie med utgangspunkt i tradisjonelle stabbursbygg, satt sammen i nye konstellasjoner.
Innenfor skolens hovedinngang er en fire meter lang flåte. På den står tre uthugde treskulpturer på et platå. «Eg gret for haran gret» er Marianne Hurums første offentlige kunstprosjekt.

Verkets kriterier:
Kunstprosjektene skulle ha en lokalhistorisk forankring, da det var sterkt ønsket fra skolen.
Utsmykkingen skulle både være lav og barnevennlig og svimlende høy og flott, og den skulle ha en konseptuell tilnærming, som stimulerer til nytenking og utvikling hos elevene.

Konsept:
skulpturene har fått sin form fra stabbursfoten, bæreren og stabburstrappen. I et hjørne der elevene ofte oppholder seg er den to meter høye pyramiden. Et uformelt samlingspunkt elevene selv har etablert. I taket er en bjelke som utnytter det glassdominerte inngangsområdets takhøyde på syv meter.

Med utgangspunkt i tradisjonen for buemerker og "graffiti" i norske stavkirker har Hurum skåret egne, nye buemerker. De semispråklige tegnene kombineres tradisjonell teknikk med moderne materiale.

Lafting, uthugging og snekring er utført av Steinar Moldal og Tommi Räti ved Hjerleid handverksskole på Dovre.


● KUNSTNER

Marianne Hurum
(f. 1978)


Oppvokst på bl.a Lillehammer, bor og arbeider i Oslo, Norge.


"Marianne Hurum arbeider med maleri og med skulptur i forlengelse av maleri. Praksisen hennes hviler på en årelang og pågående fordypelse i maleriets aspekter, dets slektskap til andre medier, dets historie og dets muligheter for å vise samtiden. Arbeidene hennes er gestuelle og bærer preg av figurative såvel som abstrakte elementer i samme flate. De er laget i mange, tynne lag med en teknikk hun har arbeidet seg frem til,  der akrylmalingen nærmest oppfører seg som både akvarell og tynn olje. Hun ser på maleriene som løsninger på probemer, som passerende visjoner og som frosne og flytende samtidig. 


Marianne Hurum er utdannet fra Konsthøgskolan i Malmø, Kunstakademiet i Oslo og UIC i Chicago i tillegg til forskoler i Danmark og Lofoten.


Se mer:
HVA SIER KUNSTNEREN?

HVA SIER EKSPERTENE?

Foto: 

Marianne Hurum
Kunstner

Eli Kongssund
Kunstkonsulent

Johanne Nordby Wernø

Kunstkonsulent

 • Dette var en skikkelig god første opplevelse med første utsmykningsoppdrag, som gav mersmak både kunstnerisk og på å gjøre denne type prosjekter. Det gav meg tilogmed nye venner.
 • Både konsulentene og brukerrepresentantene funka bra mtp å gi konstruktive tilbakemeldinger og tenke sammen der det var nyttig.
 • Budsjett til å drive skikkelig research på teknisk, historie, kontekst og materialer og til å ha assistent var avgjørende, og assistenten min den gang, Ruben Steinum, bidro effektivt og innsiktsfullt og med kritisk og kreativ sam-tenkning gjennom hele prosessen. Vi hadde det virkelig gøy med arbeidet, som strakk seg over lang tid, over mange ulike materialer og over mange steder.
 • På grunn av omfanget var det nødvendig å gjøre endel tester og modelleringer, noe som både Ruben, Steinar Moldal ved Hjerleid og artitekt Sara Lund bidro med. Folkemuseet, historikere, folklorister og fler håndverkere kom også inn i bildet.
 • Budsjettet var selvsagt avgjørende for at alt dette kunne aktiveres og dermed for at prosjektet kunne bli omfattende, velfundert og gjennomarbeidet.
 • Det virker som det verserer tvil om kunstnernes evne til å håndtere store budsjett i utsmykningsbyråkratiet, men det syntes jeg var helt uproblematisk. Tvert imot er det lettere å realisere en visjon på den måten.
 • Oppholdet på Hjerleid på Dovre, der skulpturene ble laget, var en stor opplevelse og en god erfaring.
 • Alle jeg møtte på Hjerleid var makaløse, generøse og engasjerte over all forventning.
 • Jeg er fremdeles full av takknemlighet til Steinar Moldal på Hjerleid. At skolens elever, rektor og ordføreren var så entusiastiske og laget et morsomt åpningsarrangement, gjorde også avslutningen, eller begynnelsen på prosjektets eget liv, til en glede. 

Eli Kongssund uttaler

 • Johanne hadde mest oppfølging med Marianne, siden de begge bor i Oslo.

 • Vi utlyste en prekvalifisering for begge kunstprosjektene. 

  Marianne Hurum løste kriteriene på en spennende måte, der hun tok ibruk lokal kompetanse fra Hjerleid Håndverksskole på Dovre.

 • Hovedinngangen var et naturlig sted å velge da dette er førsteinntrykket som møter elever og ansatte ved skolen.

  Inngangspartiet har store vindusflater med en takhøyde på 7 meter.

 • Pyramiden i foajeen innbyr både til klatring og undring med de ulike buemerkene. Det samme gjør flåten.

 • Det er viktig å gi unge kunstnere tillit til å ta på seg slike oppdrag og jeg opplever at Marianne Hurum har svart på oppdraget på en utmerke måte.