"APERTURE" - Marius Dahl og Jan Christensen - Nord-Aurdal ungdomskole (NAUS)

01_DSC9452
02_DSC9467
03_DSC9472
05_DSC9507
04_DSC9480
06_DSC9475
07_NAUS Foto 4
08_DSC9527

● PLASSERING

Nord-Aurdal ungdomskole, Tveitavegen 12, 2900 Fagernes


● BYGGHERRE

Nord-Aurdal kommune

● KUNSTKONSULENT

Marit Arnekleiv

● ARKITEKT

Aaland Arkitektkontor / SBG Byggprosjekt

© Marius Dahl og Jan Christensen / BONO


OM VERKET

"APERTURE" (2021)


Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS).
Fasadeverk i Cembrit- og Steniplater 
12,7 x 14 m + 7,2 x 14 m. 
Aperture tar tak i byggets eksteriør ved å skape en bevegelse i fasaden på den nord-vestre delen av bygget vendt mot skolegården, landskapsrommet og Fagernes sentrum.
Fasadeverket baserer seg på institusjonens eksisterende forkortelse, NAUS. Disse bokstavene er komponert som en tett form over hjørnet av bygningen, fra bunn til topp, og danner en delvis abstrakt form, men det er fortsatt mulig å lese de overlappende linjene og flatene som bokstavene NAUS.

Kriterier for verket

Kunstutvalget ønsket at de ulike kunstprosjektene skulle bidra til å skape identitetsmarkører både ute og inne.

Stikkordene - Hvem er vi / hva gjør vi – speiles derfor i hele kunstplanen.


Konsept

Verkets tittel «Aperture» utspiller seg i fasadeplatenes tilsynelatende egenskaper med å dekke over eller åpne opp – i overført betydning – det ser ut som om fasaden er frosset i et transformativt øyeblikk.


KUNSTNERDUO


Jan Christensen (f.1977)

Født i København bosatt i Oslo og Berlin.

Norsk billedkunstner med internasjonal utstillingsvirksomhet og kuratorpraksis siden 2001, med bakgrunn fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/KHIO (1997-2000). Han har et bredt og variert kunstnerskap med en lang rekke utstillinger, både med egne prosjekter og ulike kunstneriske samarbeid. I tillegg har han hatt roller som kurator og bidratt med faglig kompetanse i en rekke sammenhenger, som forelesninger, debatter, kunstneriske råd, stipendjuryer og innkjøpskomiteer. Fra 2012 har han gjennomført mange kunstprosjekter i offentlig sammenheng sammen med Marius Dahl.Marius Dahl (f.1969)

Født i Oslo og er bosatt i Drammen.

Norsk billedkunstner.
Etter utdanningen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/KHIO (1994-1999) bodde og arbeidet han i ti år i Istanbul, Tyrkia.

Han er i dag styreleder for Buskerud Bildende Kunstnere og BONO og har hatt oppdrag som kunstner, kunstkonsulent og styremedlem ved flere kunstinstitusjoner, ved siden av samarbeidet med Jan Christensen.

HVA SIER KUNSTNERNE?

HVA SIER EKSPERTEN?

HVA SIER FOLKET?

Foto:Linda Bournane Engelberth

Foto: Marius Dahl selv

Foto: Gunhild S. Arnekleiv

Foto: AvisaValdres.no

Jan Christensen

Kunstner

Marius Dahl
Kunstner

Marit Arnekleiv
Kunstkonsulent

Elisabeth Bråten
Tidligere rektor NAUS

 • Kunstnerduoen har sammarbeidet om flere prosjekter siden 2012.
   

 • I dette prosjektet har vi hatt et veldig godt samarbeid med alle involverte, fra kommunenen til leverandører, lokal ingeniør og lokale montører.

 • Vår tilnærming til gjennomføring av slike kompliserte installasjoner er den samme som andre leverandører og entreprenører har, og vi hadde en veldig god opplevelse og er veldig glade for kunstverket ved NAUS.

 • Vi forbereder teknisk underlag og tegninger, og planlegger arbeidet på samme måte som entreprenørene jobber. Derfor har det gått sømløst. Det er ikke nødvendigvis slik at de forventer at kunstnere gjør CAD og detaljtegning, men dette er noe vi har lang erfaring med. Vi har stor glede av å kombinere praktisk arbeid med teknologiske hjelpemidler, ikke bare for visualisering, men også for bruk under selve produksjonen.

 • Ble involvert etter at bygget var ferdigstilt i 2019. 

 • I stedet for å tenke farger som skal erstatte det grå og monotone som preget bygget tidligere, benytter Marius og Jan de samme materialene som allerede er i bruk i fasaden. Ved å endre strukturen og formene i fasadeplatene, greier de å skape et integrert kunstverk i den allerede ferdigbygde skolen. Ved å «rydde litt opp» i de ulike fasade-elementene, kommer også de eksisterende fargene som finnes i f.eks. myldrearealene på grunnplanet mer til sin rett.
  Et imponerende arbeide i å lese byggets potensiale og funksjon.

 • Marius og Jan hadde en god plan for gjennomføring av prosjektet. Denne kommuniserte de både til underleverandører og ikke minst elever og ansatte ved skolen. Dette har bidratt til å skape forventninger, engasjement og eierskap til verket.

 • Kunstutvalget har bestått av elever, ansatte og representanter fra kommunen. De har aktivt deltatt i utvikling av kunstplanen og valg av kunstnere. Et givende samarbeide med friske meningsutvekslinger og gode samtaler om kunst.
 • Var opptatt av å ha noe som var solid, det skulle tåle å være på en ungdomskole.

 • Det var en ny opplevelse, å være med i prosessen, mer omfattende enn e hadde tenkt over. Det var veldig intressangt og ålreit. 

 • At brukerne fikk være med å bestemme var veldig bra, et bredt spekter av elever, lærere, kulturavdelingen og marit, dei som kan kunst.

 • "Ko e detta fornoko, ko ska det fårestille" den har e hørt, men ikkje noko negativt. 
  Det e jo stilig, det blei eit vellfungerande kunstverk. 


Bror Øverseth 
Tidligere elev 

 • Lærerikt og morsomt å kunne være med på å bestemme hvem av kunstnerne som skulle lage kunsten.
 • Var med på hele prosessen fra 8 til 10. ende trinn. 
 • Gikk ut av skola før kunstverket var ferdig, men har sett det i ettertid og syns det blei veldig kult.
 • Det gikk over all forventning. 
 • Fikk eierskap til bygget, det gjorde bygget kulere!